Temeljem članka 27. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 8. sjednici održanoj dana 18.04.2018. godine donijelo je Zaključak o Izvješću o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.07.2017. – 31.12.2017. godine.

.pdf