SlikaOdluke i Zaključci 27. sjednice Općinskog vijeća, dana 28.02.2012.

 

 

 

1. Odluka o suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

2. Odluka o suglasnosti na Financijski plan Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za 2012. g. i predviđanja za 2013. i 2014. g.

3. Odluka o suglasnosti na prijedlog Statua Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

4. Odluka o usvajanju Zaključka Upravnog vijeća DV Proljeće Kloštar Ivanić o dodjeli na korištenje prostora za potrebe predškolskog odgoja i naobrazbe

5. Odluka o razrješenju članova Upravnog vijeća DV Proljeće Kloštar Ivanić

6. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća DV Proljeće Kloštar Ivanić

7. Zaključak o Planu i programu rada Fonda za poljoprivredu Općine Kloštar Ivanić za 2012. god.

8. Zaključak o financiranju udruga, organizacija i klubova iz Proračuna Općine Kloštar Ivanić

9. Zaključak po odgovoru Ministarstva uprave

10. Zaključak OV povodom neizvršavanja pojedinih odluka i zaključaka

11. Odluka o ukidanju i utvrđivanju službenog glasila Općine Kloštar Ivanić

12. Zaključak o nastavku daljnjih aktivnosti na provedbi natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

13. Odluka o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić

14. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić

15. Odluka o razrješenju zamjenika predsjednika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić

16. Odluka o izboru zamjenika predsjednika Općinskog vijeća Općine Kloštar Ivanić