Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Socijalnog vijeća,koji će se održati dana 27.10.2014.g. ( PONEDJELJAK) s početkom u 15,30 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, I. kat.,Školska 22.

( pdf - dokument )