1. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić. (pdf - dokument)
 2. Odluka o potpisivanju Pisma namjere o suradnji na provedbi Projekta “Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije  Zagreb istok”  (Projekt RVS - Zagreb istok). (pdf - dokument)

 3. Odluka o potpisivanju Sporazuma o provedbi projekata rekonstrukcije i gradnje sustava javne rasvjete. (pdf - dokument)

 4. Odluka o djelomičnom poništenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. (pdf - dokument)

 5. Odluka  o suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić. (pdf - dokument) 

 6. Odluka  o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Ivanić. (pdf - dokument) 

 7. Odluka o kapitalnoj pomoći. (pdf - dokument) 

 8. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti «nabava, dovoz i ugradnja kamena» na temelju ugovora. (pdf - dokument) 

 9. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti «održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije» na temelju ugovora.  (pdf - dokument) 

 10. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti «održavanje objekata i uređaja javne rasvjete» na temelju ugovora.  (pdf - dokument)

 11. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti «odvodnja atmosferskih voda» na temelju ugovora.  (pdf - dokument)

 12. Zaključak o Izvješću o radu i Financijskom izvješću za Područnu knjižnicu Kloštar Ivanić za 2013. godinu. (pdf - dokument)