1. Izvršenje programa održavanja za 2013. ( pdf - dokument )

2. Izvršenje programa gradnje za 2013. ( pdf - dokument )

3. Odluka od držanju pasa, načinu postupanja ... ( pdf - dokument )

4. Odluka o uklanjanju lešina. ( pdf - dokument )

5. OV - Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama bez naknade. ( pdf - dokument )

6. Program kulture izvršenje 2013. ( pdf - dokument )

7. Program predškolskog odgoja izvršenje 2013. ( pdf - dokument )

8. Program socijalnih potreba izvršenje 2013. ( pdf - dokument )

9. Program športa izvršenje 2013. ( pdf - dokument )

10. Zaklj. OV - o neusvajanju Izvj. o izvršenju programa kulture u 2013. ( pdf - dokument )

11. Zaklj. OV - o štednji u proračunu. ( pdf - dokument )

12. Zaklj. OV - o usvajanju Izvj. ON 7-12.mj. 2013. ( pdf - dokument )

13. Zaklj. OV - o utrošku sredstava predviđenih za Dan Općine. ( pdf - dokument )