Pod pretpostavkom da je javna potrebno, i nabava potrebno, pronađeni su sljedeći rezultati.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Ponedjeljak, 12 Lipanj 2017
Izjava .pdf

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/javna-nabava/2240-4324fgdf54253terget

Obavijest o nadmetanju za rekonstrukciju dijela ulice Čemernica Lonjska

Petak, 06 Listopad 2017
Dana 04.10.2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljena je Obavijest o nadmetanju za rekonstrukciju dijela ulice Čemernica Lonjska, broj objave 2017/S 0F2-0020473. Dokumentacija o nabavi se ne naplaćuje....

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/javna-nabava/2174-obavijest-o-nadmetanju-za-rekonstrukciju-dijela-ulice-cemernica-lonjska

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave Rekonstrukcija dijela ulice Čemernica Lonjska

Utorak, 26 Rujan 2017
Javni naručitelj Općina Kloštar Ivanić planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova na Rekonstrukcija dijela ulice Čemernica Lonjska. Sukladno članku 198. (Prethodna analiza tržišta) Zakona o javnoj nabavi...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/javna-nabava/2164-prethodno-savjetovanje-sa-zainteresiranim-gospodarskim-subjektima-za-pripremu-i-provedbu-postupka-javne-nabave-rekonstrukcija-dijela-ulice-cemernica-lonjska

III. izmjene i dopune Plana nabave za 2017.g.

Srijeda, 26 Srpanj 2017
Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13), načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 25.07.2017. godine donosi III. izmjene i dopune...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/javna-nabava/2125-iii-izmjene-i-dopune-plana-nabave-za-2017-g

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Srijeda, 15 Ožujak 2017
Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13,13/14), a u skladu s člankom 10. stavak 1. točka 9. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13), objavljujemo Registar ugovora o javnoj nabavi...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/javna-nabava/2049-asd213efsdfqa312weesdf123fxsad

Obavijest o nadmetanju za rekonstrukciju (dogradnju) i opremanje građevine javne i društvene namjene, predškolske ustanove - Dječjeg vrtića Proljeće

Srijeda, 15 Ožujak 2017
Dana 15.03.2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljena je Obavijest o nadmetanju za rekonstrukciju (dogradnju) i opremanje građevine javne i društvene namjene, predškolske ustanove - Dječjeg vrtića Proljeće...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/javna-nabava/1981-obavijest-o-nadmetanju-za-rekonstrukciju-dogradnju-i-opremanje-gradevine-javne-i-drustvene-namjene-predskolske-ustanove-djecjeg-vrtica-proljece

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2017.g.

Četvrtak, 16 Veljača 2017
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2017.g. .pdf

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/javna-nabava/1980-i-izmjene-i-dopune-plana-nabave-za-2017-g

Izjave o nepostojanju sukoba interesa

Četvrtak, 02 Ožujak 2017
Na temelju čl. 76. st. 2. t. 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016) Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić i zamjenik Općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić dali su Izjave o nepostojanju sukoba interesa kojom izjavljuju da oni i...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/javna-nabava/1979-izjave-o-nepostojanju-sukoba-interesa

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave rekonstrukcije (dogradnje) i opremanja građevine javne i društvene namjene, predškolske ustanove - Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić

Utorak, 07 Ožujak 2017
SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA Obavještavamo Vas da javni naručitelj Općina Kloštar Ivanić planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova na rekonstrukciji (dogradnji) i opremanju građevine javne i...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/javna-nabava/1973-prethodno-savjetovanje-sa-zainteresiranim-gospodarskim-subjektima-za-pripremu-i-provedbu-postupka-javne-nabave-rekonstrukcije-dogradnje-i-opremanja-gradevine-javne-i-drustvene-namjene-predskolske-ustanove-djecjeg-vrtica-proljece-klostar-ivanic

Plan nabave za 2017. godinu

Ponedjeljak, 02 Siječanj 2017
Temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13), načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 28.12.2016. godine donosi Plan...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/javna-nabava/1917-plan-nabave-za-2017-godinu

II. izmjene o dopune plana nabave za 2016.g.

Utorak, 15 Studeni 2016
Temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13), načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 14.11.2016. godine donosi II....

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/javna-nabava/1873-ii-izmjene-o-dopune-plana-nabave-za-2016-g

I.IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

Utorak, 20 Rujan 2016
Temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13), načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 19.09.2016. godine donosi...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/javna-nabava/1823-i-izmjene-i-dopune-plana-nabave-za-2016-godinu

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Četvrtak, 15 Rujan 2016
Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13,13/14), a u skladu s člankom 10. stavak 1. točka 9. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13), objavljujemo Registar ugovora o javnoj nabavi...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/javna-nabava/1791-150920160

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Utorak, 15 Ožujak 2016
Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13,13/14), a u skladu s člankom 10. stavak 1. točka 9. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13), objavljujemo Registar ugovora o javnoj nabavi...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/javna-nabava/1620-332we45refd45redf

Plan nabave za 2016. godinu

Ponedjeljak, 15 Veljača 2016
Temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13), načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 12.02.2016. godine donosi Plan...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/javna-nabava/1563-plan-nabave-za-2016-godinu

III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2015.g

Nedjelja, 20 Prosinac 2015
Temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13), načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 18.12.2015. godine donosi III....

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/javna-nabava/1561-iii-izmjene-i-dopune-plana-nabave-za-2015-g

Obavijest o javnoj nabavi za izgradnji reciklažnog dvorišta

Srijeda, 03 Veljača 2016
Dana 01.02.2016. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, objavljen je Poziv na nadmetanje za izgradnju reciklažnog dvorišta. Broj objave 2016/S 002-0001841. Dokumentacija za nadmetanje se ne naplaćuje.Dokumentacija za...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/javna-nabava/1553-obavijest-o-javnoj-nabavi-za-izgradnji-reciklaznog-dvorista

II. izmjene i dopune plana nabave za 2015.g.

Ponedjeljak, 28 Rujan 2015
Temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13), načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 28.09.2015. godine donosi II....

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/javna-nabava/1501-ii-izmjene-i-dopune-plana-nabave-za-2015-g

I. izmjene i dopune plana nabave za 2015.g.

Petak, 10 Travanj 2015
Temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13), Načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 09.04.2015. godine donosi I....

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/javna-nabava/1237-i-izmjene-i-dopune-plana-nabave-za-2015-g

Plan nabave za 2015. godinu

Ponedjeljak, 26 Siječanj 2015
Temeljem članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije broj 24/13), načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 20.01.2015. godine donosi plan...

https://www.klostar-ivanic.hr/sluzbene-informacije/javna-nabava/1149-plan-nabave-za-2015-godinu


Rezultati 21 - 40 od 62