Dana 12.07.2012. godine na web stranici Narodnih novina (www.nn.hr) u novom Elektroničkom oglasniku javne nabave, objavljen je Poziv na nadmetanje – rekonstrukcija školske ulice, za Općinu Kloštar Ivanić kao javnog naručitelja.

 

Dokumentacija za nadmetanje sa svim potrebnim prilozima može se preuzeti na navedenojweb stranici Narodnih novina.