Na temelju članka 17., 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18), a u skladu s Planom prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić za 2018. godinu, te Zaključka Općinskog načelnika od 22.10.2018. g., KLASA:112-01/18-01/07, URBROJ: 238/14-02-18-1, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kloštar Ivanić raspisuje javni natječaj  za prijam u službu namještenika: „spremačice“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić -1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Natječaj .pdf

Opis poslova i podaci o plaći .pdf