Na temelju Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 2018. do 2020. godine (Glasnik Zagrebačke županije br. 39/17, 45/18)   i članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 04/18), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić, po prethodno pribavljenom pozitivnom Mišljenju Ministarstva poljoprivrede (KLASA: 404-01/17-01/77, URBROJ: 525-07/0191-17-2 od 30. studenog 2017.) dana 15.02.2019. godine objavljuje javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi na području Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu.

Javni poziv .pdf

Obrasci mjera .zip

I. izmjene programa potpore poljoprivredi .pdf