Na temelju Programa poticanja poduzetništva Općine Kloštar Ivanić za 2019. godinu (Glasnik Zagrebačke županije br. 45/18) i članka 43. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 04/18), Općinski načelnik Općine Kloštar Ivanić, dana 11.09.2019. godine objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora poduzetnicima na području Općine Kloštar Ivanić za 2019.g.

 

  1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Općina Kloštar Ivanić će u cilju poticanja razvoja poduzetništva subvencionirati slijedeće mjere i aktivnosti:

  1. Potpora novoosnovanim tvrtkama i obrtima kroz oslobođenje od plaćanja komunalne naknade na vrijeme od godinu dana
  2. Subvencija kamata po kreditima poduzetnicima.

 

  1. KORISNICI POTPORE I UVJETI ZA ODOBRAVANJE POTPORE

Korisnici mjera iz ovoga Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić.

            Pravo na korištenje subvencija iz ovog Programa ne mogu ostvariti gospodarski subjekti:

  1. koji obavljaju neprofitnu djelatnost (udruge, zaklade itd.);
  2. koji bilježe smanjivanje broja zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu;
  3. nad kojima je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije;
  4. koji imaju dospjeli dug s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje;
  5. koji imaju dospjeli dug prema Općini Kloštar Ivanić;
  6. koji imaju dospjeli dug na ime isplate plaće zaposlenicima.

 Poziv .pdf

Izjave i obrasci .zip