Tablica plana prijma na stručno osposobljavanje u jedisntveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić za 2015.g.                                          

Tablica 1 - pdf.