Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Kloštar Ivanić i utvrđivanje važećih kandidatura.

.pdf