Na temelju Odluke Općine Kloštar Ivanić, te Plana i Programa trgovačkog društva “ŠKARDA-SANITARNA ZAŠTITA“ d.o.o. Čazma za 2015.godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, vršiti će se deratizacija na području Općine Kloštar Ivanić prema rasporedu:

14. rujan 2015.

-

STARA MARČA, OBREŠKA DONJA I OBREŠKA GORNJA

 

 

 

15. rujan 2015.

-

BEŠLINEC, ČEMERNICA I KRIŽICI

 

 

 

16. rujan 2015.

-

SOBOČANI I PREDAVEC

 

 

 

17. rujan 2015.

 

18. rujan 2015.

-

 

-

ŠČAPOVEC, LIPOVEC I KLOŠTAR IVANIĆ

 

KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

 

19. rujan 2015.

 

KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

 

                Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 8,30 sati, a u slučaju lošijeg vremena prenosi se na slijedeći naredni dan bez padalina. Rodenticidi koje se koriste kod usluge deratizacije posjeduju Rješenje Ministarstva zdravlja RH i imaju kumulativno  antikoagulacijsko djelovanje. Nisu opasni za zdravlje ljudi u količinama koji se koriste kod deratizacije. 

Voditelj poslova deratizacije je Tomislav Bilić, sanitarni tehničar - 099/2642-898.