Temeljem članka 2. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 21/14) i članka 45. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) načelnik Općine Kloštar Ivanić dana 05.10.2015. g. donosi Odluku o izdvajanju novčanih sredstava za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2015./2016. 

.pdf