Na osnovi članka 61. točke 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor  (“Narodne novine”, 66/15 – pročišćeni tekst i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon), Izborno povjerenstvo VI. IZBORNE JEDINICE  donosi rješenje o dopuni rješenja o imenovanju proširenog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Kloštar Ivanić.

.pdf