Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Odbora za financije i proračun koji će se održati dana 30.03.2016. g. (SRIJEDA) s početkom u 16,00 sati u prostorijama Općine Kloštar Ivanić, Školska 22., I. kat., vijećnica.

.pdf