PLAN DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ SA PRIPADAJUĆIM NASELJIMA

 

19. rujan 2016.

-

STARA MARČA, OBREŠKA DONJA I OBREŠKA GORNJA

20. rujan 2016.

-

BEŠLINEC, ČEMERNICA I KRIŽIC

21. rujan 2016.

-

SOBOČANI I PREDAVEC

22. rujan 2016.

-

ŠČAPOVEC, LIPOVEC I KLOŠTAR IVANIĆ

23. rujan 2016.

-

KLOŠTAR IVANIĆ

24. rujan 2016.

-

KLOŠTAR IVANIĆ