Obavještavam Vas da je APPRRR raspisao vrlo interesantnu mjeru iz PRR za male poljoprivrednike, čije je ekonomska veličina od 2.000 do 8.000 €.

Natječaj je raspisan 27.1.2017., a na isti će se moći prijaviti od 27.2. do 27.3.2017.

Iznos potpore je 15.000 €, a potpora je do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Istu mjeru u proljeće će raspisivati i LAG Moslavina, s tom razlikom da su kriteriji bodovanja LAG-a pojednostavljeniji, tako da će sredstava biti dovoljno za sve zainteresirane, naravno one koji ispunjavaju uvjete prihvatljivosti.

Više informacija o samoj Podmjeri možete dobiti na Radionici u organizaciji LAG-a, koja će se održati u četvrtak, 9.2.2017. od 16,00 sati u Kutini.