Ivakop d.o.o. je omogućio svim svojim korisnicima usluge dostavu računa elektronskim putem na adresu elektroničke pošte. Na ovaj način su smanjeni troškovi tiskanja i distribucije računa, povećana sigurnost  korisnika te pozitivniji utjecaj na okoliš. Da bi isti aktivirali, na internet stranicu Ivakopa postavljen je e-Račun obrazac za prijavu.

Za više detalja o samom e-računu i prijavi na http://ivakop.hr/2017/e-racun/