Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju otvorila je natječaj za provedbu Podmjere 4.1 "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" - provedba tipa operacije 4.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava" - sektor biljne proizvodnje.

To je natječaj čija je svrha podizanje konkurentnosti i stvaranje dodane vrijednosti u biljnoj proizvodnji, posebno apostrofira poželjnost ulaganja u sljedeće sektore: proizvodnja šećerne repe, ratarstvo (uključujući industrijsko, ljekovito, začinsko i aromatično bilje), vinogradarstvo te sektor cvijeća i ukrasnog bilja.

Ostali proizvođaći, iako prihvatljivi, neće moći računati na bodove po sektorskom kriteriju što će im znatno smanjiti šanse za uspješnu prijavu.

Visina potpore ovisi o ostvarenim prihodima/primicima poljoprivrednog gospodarstva.

Osnovni uvjeti prihvatljivosti jednaki su onima iz prošlogodišnjih natječaja podmjere 4.1:

   - prijavitelji moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednika dulje od godinu dana i poslovati barem dvije godine (u protivnom su početnici s potporom do 100.000 eura).

   - fizičke osobe (OPG i obrti) moraju biti upisane u RPO godinu dana te plaćati doprinose za mirovinsko i zdrastveno osiguranje.

   - poduzeća moraju imati barem jednog zaposlenika u prethodnoj godini.

 

Ekonomska veličina gospodarstava koja ulažu u sektor vinogradarstva, cvijeća ili ukrasnog bilja mora biti iznad 6.000,00 EUR, a gospodarstva koja ulažu u ostale sektore iznad 8.000,00 EUR.

Jedna od važnijih razlika u odnosu na prošlogodišnje natječaje je svakako visina potpore koja ne može biti veća od zbroja prihoda/primitaka u posljednje tri godine, odnosno maksimalnih 300.000 EUR. Korisnici s manjim prometom moći će tražiti manju potporu.

Novina ovog natječaja je i povrata zajedničkih projekata koji će, ako uključuju 3 i više partnera, donijeti bodovnu prednost prijaviteljima. Bodovnu, ali ne i vrijednosnu, jer će potpora i za partnere biti maksimalno 300.000 EUR. Jedina iznimka su ulaganja u kupnju kombajna i/ili samohodnog čistaća šećerne repe koja će se moći financirati potporama do 600.000 EUR. Dakako, partneri moraju biti vlasnički i upravljački potpuno neovisna poduzeća, te udovoljiti svim uvjetima prihvatljivosti propisanim natječajem.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu počinje teći 15. ožujka, a završava 16. travnja u 12:00 sati.

Sve detaljne informacije vezane za natječaj možete dobiti od APPRRR-a.