Kao i svake godine tako će se i početkom ove 2019. prikupljati i odvoziti božićna drvca te se stoga mole korisnici da svoja božićna drvca odlože pokraj svojih spremnika za miješani komunalni otpad (zelenih kanti/kontejnera).

Prikupljat će se i odvoziti sa sljedećim planom odvoza koji započinje od utorka 08.01.2019. i to za:

Općinu Kloštar Ivanić ……. 08. siječnja, 2019.
Grad Ivanić Grad ………….. 09. i 10. siječnja, 2019.
Općinu Križ ………………….. 11. siječnja, 2019.

Prikupljena božićna drvca  se odvoze na farmu obitelji Ciganović, gdje će se koristiti u ishrani magaraca, i na taj način izbjeći odlaganje u tijelo odlagališta ili kompostiranje