Slijedom odredbi članka 20. stavka 4. alineje 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu postupka za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto „referenta za obračun naknada i doprinosa“ u Jedinstveni upravni odjel Općine Kloštar Ivanić po raspisanom oglasu objavljenom putem nadležne službe za zapošljavanje i web stranica Općine Kloštar Ivanić sa danom 01.04.2019., objavljuje slijedeći poziv na testiranje kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto "referenta za obračun naknada i doprinosa" u Jedinstveni upravno odjel Općine Kloštar Ivanić.

Poziv .pdf