Edukacija za članove biračkih odbora za Europski parlament održati će se 24.05. 2019. (petak) u pučkom domu u Kloštru Ivaniću s početkom u 18,00 sati.

Molimo članove da se svakako  odazovu edukaciji.

                                                              OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

                                                                 OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ