Naziv projekta:

Energetska obnova zgrade Općine Kloštar Ivanić na adresi Školska 22, 10 312 Kloštar Ivanić

 

Kratki opis projekta:

Projektom energetske obnove zgrade Općine Kloštar Ivanić želi se postići smanjenje potrošnje energije provedbom aktivnosti energetske obnove. Zbog neracionalnog trošenja energenata te nepostojanja ili dotrajalosti dijelova građevine koji direktno utječu na energetsku učinkovitost pristupilo se projektu Energetske obnove zgrade. Izrađena je potrebna dokumentacija te su projektirane mjere koje će rezultirati povećanjem energetske učinkovitost smanjenjem potrošnje energije za grijanje. Projektom su predviđene mjere koje uključuju građevinske, elektrotehničke i strojarske radove čijom će se implementacijom postići projektirani ciljevi ušteda energenata.

 

Ciljevi i očekivani rezultati:

Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru, te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.

Obnovom energetske funkcionalne cjeline (ETC-a) projektirana je ušteda toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta od (%)

63,13%.

Izračunom trenutnih emisija CO2 koji se baziraju na temelju referentne potrošnje energenata i vode u objektu izračunato je smanjenje emisije CO2 nakon provedbe projektiranih mjera koje će iznositi 54,20%.

 

Navedeni cilj će se postići kroz provedbu sljedećih aktivnosti:

  • izrada glavnog projekta energetske obnove s pripadajućim elaboratima
  • provedba mjera energetske učinkovitosti koji uključuju
  • stručni nadzor građenja,
  • projektantski nadzor,
  • usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja,
  • energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove,
  • upravljanje projektom i administracija,
  • promidžba i vidljivost projekta.

 

Ukupna vrijednost projekta:

Procijenjena ukupna vrijednost projekta iznosi 1.301.600,88 HRK. Od toga 547,006,44 HRK, sufinancira Europski fond za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnu os 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

 

Razdoblje provedbe projekta:

Projekt je počeo sa provedbom 2018. g. izradom glavnog projekta te je predviđeno kako će sve aktivnosti biti završene u 2020. g. Ugovor o bespovratnim sredstvima potpisan je 17. siječnja 2019.

Dana 25. rujna 2019. potpisan je ugovor o izvođenju radova s izvođačem Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad, nakon čega je započeta energetska obnova zgrade Općine.

 

Kontakt osoba za više informacija:

Dejan Dokmanić, referent za komunalnu djelatnost i gospodarstvo; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.