Općina Kloštar Ivanić će dana 30.12.2019. godine (PONEDJELJAK) u 15,00 sati u dvorištu Pučkog doma Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1, područni objekt DV Proljeće održati pripremnu radionicu za izradu prijava programa/projekata za potencijalne prijavitelje na Javne natječaje za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga.
U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Općina Kloštar Ivanić ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi. Također, napominjemo da su uredi Općine Kloštar Ivanić privremeno premješteni u dvorište Pučkog doma Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1, područni objekt DV Proljeće, radi izvođenja radova na zgradi Općine o čemu treba voditi računa prilikom osobne predaje (predaje u urudžbenom uredu) prijava na Natječaj.