Na temelju ukazane potrebe saziva se sastanak Fonda za poljoprivredu, koji će se održati dana 17.01.2020. g. (PETAK) s početkom u 15:00 sati u izmještenom uredu Općine Kloštar Ivanić, Trg sv. Ivana 1., dvorište pučkog doma Kloštar Ivanić, područni objekt vrtića. 

.pdf