Obavještavaju se zainteresirani poljoprivrednici odnosno obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja Općine Kloštar Ivanić da se kao odabranom distributeru za proljetnu sjetvu u 2020. g. radi kreditiranja nabave poljoprivrednog repromaterijala – mogu obratiti trgovačkom društvu: JAKOPOVIĆ d.o.o., Lipovec Lonjski 4. Općina Kloštar Ivanić putem ovlaštenog distributera omogućuje nabavu sjemenskog materijala: kukuruza, ječma, zobi, soje i djetelinsko-travnih smjesa, a također i: umjetnih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja. Visina kredita po korisniku – obiteljskom gospodarstvu je do 17.000,00 kn. Korisnik kredita može biti samo jedna osoba iz obiteljskog gospodarstva s prebivalištem/boravištem na području Općine Kloštar Ivanić, samo za sjetvu na površinama na području Općine Kloštar Ivanić. ZAINTERESIRANA POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA MOGU REALIZIRATI KREDITIRANJE NA NAČIN DA IZVRŠE PREDBILJEŽBE U SVIM TRGOVINAMA JAKOPOVIĆ d.o.o.. Potrebne informacije mogu se dobiti na tel: JAKOPOVIĆ – 2892-515, 2892-200.