Općina Kloštar Ivanić iz sredstava proračunske pričuve za 2020 godinu je uplatila u jednakim iznosima od 5.000,00 kuna i to gradovima Sisak, Petrinja, Glina i Hrvatska Kostajnica.

Ukupna uplata iznosi 20.000,00 kuna!

Želimo im što brži opravak i mirnu 2021 godinu kao i svima u Republici Hrvatskoj!