LAG "Moslavina" zapošljava 2 stručna suradnika na projektu na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Natječaj provodi LAG "Moslavina", te potrebni osnovni stručni uvjeti su:

  • završena visoka stručna sprema
  • poznavanje engleskog i/ili njemačkog jezika u govoru i pismu
  • poznavanje rada na računalu, MS Office, Internet.

U obzir dolaze SAMO kandidati sa područa LAG-a Moslavina (Ivanić Grad, Popovača, Garešnica, Čazma, Kutina, Lipovljani, Velika Ludina, Hercegovac, Velika Trnovitica, Križ, Dubrava, Kloštar Ivanić).

Ostali detalji natječaja nalaze se ovdje.