Nakon nekoliko upita stanovnika Općine Kloštar Ivanić, te iskazane zabrinutosti za funkcioniranje općine dok se većina službenika nalazi u samoizolaciji u nastavku vas obavještavamo sa trenutnim aktivnostima u odsustvu službenika.

  • U tijeku su radovi na mjesnom groblju Kloštar Ivanić na izradi novih i sanaciji starih staza, te izgradnji novih grobnih okvira.
  • Sklopljen je Ugovor za produžetak pješačke staze i oborinske odvodnje u ulici Kralja Tomislava u Kloštar Ivaniću (od ul. Josipa Kozarca do ul. Crvenog kipa), te radovi započinju u tijeku ovog mjeseca travnja.
  • Sklopljen je Ugovor za izgradnju dječjeg igrališta i vježbališta u Parku hrvatskih branitelja u Kloštar Ivaniću, kao i za stručni nadzor nad izgradnjom istog. Radovi započinju u ovom mjesecu travnju sukladno projektu, za koji su dobiveni potrebni posebni uvjeti javnopravnih tijela.
  • U tijeku je projektiranje dogradnje i rekonstrukcije zgrade DVD-a Kloštar Ivanić.
  • Sklopljen je Ugovor za održavanje nerazvrstanih cesta, te aktivnosti po njemu započinju u narednom tjednu.
  • Završen je projekt uklanjanja građevine, za objekt starog društvenog doma u Čemernici Lonjskoj na k.č. 192, k.o. Bešlinec, i postupak dobavljanja ponuda će započeti u sljedećem tjednu, i uklanjanje u toku mjeseca svibnja.

Nadzor te upravljanje projektima i radovima u ovom trenutku se vrši elektronskim i telefonskim putem, a po završetku mjera samoizolacije nastavlja uobičajenim putem, bez gubitka vremena i pauziranja radova i projektiranja u međuvremenu.

Uobičajeni radni zadatci se rade od kuće, i za sve upite  i dalje smo na raspolaganju strogo elektronskim putem do završetka mjere samoizolacije.