Na temelju ukazane potrebe saziva se sjednica Odbora za poduzetništvo, komunalnu djelatnost, prostorno uređenje, zaštitu okoliša, promet i imenovanje ulica i trgova koja će se održati dana 13.10.2021. g. (SRIJEDA) s početkom u 15:15 sat. 

 D n e v n i    r e d:

  1. Rasprava o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. g. i donošenje Zaključka,,
  2. Rasprava o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. g. i donošenje Zaključka,
  3. Rasprava o prijedlogu Odluke o naseljima na području Općine Kloštar Ivanić i donošenje Zaključka,
  4. Rasprava o prijedlogu ispravka Odluke o određivanju imena ulica i trgova u  naseljima: Gornja Obreška, Graberje Ivanićko, Greda Breška, Kloštar Ivanić, Križ, Novoselec, Obedišće, Razljev, Rečica Kriška, Šemovec breški, Šumećani i Zelina Breška i donošenje Zaključka
  5. Razno.