Na temelju ukazane potrebe saziva se Sjednica Odbora za financije i proračun koja će se održati dana 18.10.2021. g.  (PONEDJELJAK) u 15:30 sati  u Općini Kloštar Ivanić, Školska 22, I. kat.

D n e v n i   r e d :

 

  1. Razmatranje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine i donošenje Zaključka,
  2. Rasprava o Izvješću o radu općinskog načelnika Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine i donošenje Zaključka,
  3. zvjestitelj: općinski načelnik
  4. Rasprava o Polugodišnjem izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine i donošenje Zaključka,
  5. Rasprava o prijedlogu i donošenje Zaključka o:

           a) I. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. g.,

           b) I. Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. g.,

           c) I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju u 2021. g.,

           d) I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić u 2021. g.,

           e) I. Izmjenama i dopunama Programa socijalnih potreba u 2021. g.,

     f) I. Izmjenama i dopuna Odluke o Proračunu Općine Kloštar Ivanić za 2021. godinu i        

               projekcije proračuna za razdoblje 2022.-2023. godine,

  1. Razno.