Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije na dijelu županijske ceste ŽC 3041 je započela radove na sanaciji mostova i propusta  u naseljima Predavec, Bešlinec i Stara Marča.

Mostovi koji su oslabljeni uslijed  potresa  već dulje vremena zahtjeva sanaciju gornje izolacije i zatvaranje dijela donje armature. Sredstva su osigurana iz Fonda solidarnosti Europske unije za potrebe sanacije cesta, klizišta i oštećene infrastrukture nakon potresa.

Obilazni pravac za vrijeme izvođenja radova je:

Dubravačka ulica (ŽC 3041) — Ulica Krišci (LC 31 121) — Ulica Krišci (31 120) —Omladinska ulica (LC 31 120) — Duga ulica (ŽC 3041) i obrnuto.

Odluka o zatvaranju se izdaje od 13.02.2023 g. u 07:00 do 04.04.2023 g. u 17:00. 

Produljenje oduke o zatvaranju izdaje se od 10.04.2023.u 07:00 do 23.04.2023 g. u 17:00.