Tvrtka EKO-FLOR PLUS d.o.o. na lokaciji kompostane u Kloštar Ivaniću, Duga ulica 60, održava Dan otvorenih vrata u ponedjeljak 08.05.2023. u vremenu od 15:00 do 17:00 sati.

Poziva se zainteresirana javnost da se odazove na ovaj događaj kako bi se upoznali sa radom tvrtke i procesima koji se odvijaju na kompostani.

U slučaju lošeg vremena ili nastupanja drugih izvanrednih okolnosti događaj će se odgoditi, te će se odrediti novi termin.

Veselimo se vašem dolasku.

U potpisu priopćenja Marijana Palijan, članica uprave