SlikaCjelovito završno izvješće Općinskog izbornog povjerenstva Općine Kloštar Ivanić o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu kandidata za izbor općinskog načelnika i zamjenika načelnika Općine Kloštar Ivanić.

Temeljem čl. 32 st. 3 Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, ovo izborno povjerenstvo ima obvezu objaviti cjelovito završno izvješće o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu svih kandidata i zamjenika kandidata za izbor načelnika Općine Kloštar Ivanić.

U skladu sa odredbama čl. 32 st. 1 istog Zakona prijevremeno izvješće o izvorima i visini sredstava prikupljenih za financiranje izborne promidžbe ovom izbornom povjerenstvu do sada su dostavili kandidati i zamjenici kandidata:
1. Zlatko Golubić – 10.000,00 kn iz sredstava Hrvatske demokratske zajednice
2. Ivica Krezo – 5.000,00 kn iz sredstava Hrvatske demokratske zajednice
3. Doc. dr. Eugen šooš – Kristijan Vodas – 0,00 kn – nisu primili financijska sredstva za financiranje predizborne promidžbe
4. Hrvatska seljačka stranka – Općinska organizacija Kloštar Ivanić dostavila obavijest da za izbornu promidžbu svojeg kandidata Tomislava Vlahović i zamjenika kandidata Dražena Božić nije primila nikakve donacije, promidžbeni materijal zaprimljen je iz središnjice stranke, a troškove prijevoza promidžbe su financirali sami kandidati.

Slijedi da privremeno izvješće nisu dostavili kandidati i zamjenici kandidata:
1. Željko Ipšin – Josip Tučkorić
2. Stjepan Brezovečki – Ivo ćosić

U skladu sa odredbama čl. 32 st. 2 istog Zakona, pojedini kandidati i zamjenici kandidata za izbor načelnika Općine Kloštar Ivanić ovom izbornom povjerenstvu dostavili su završno izvješće o izvorima i visini sredstava utrošenih za financiranje izborne promidžbe.
Takovo završno izvješće ovom izbornom povjerenstvu do sada su dostavili kandidati i zamjenici kandidata:
1. Tomislav Vlahović – Dražen Božić: korištena isključivo financijska sredstva
kandidata i zamjenika kandidata te stranački resursi
2. Stjepan Mihaljević – Željko Jozić: dostavili objedinjeno izvješće za I. i II. izborni krug, troškovi namijenjeni izbornoj promidžbi iznose 12.231,44 kn,
od čega:
- materijal za oglase - 8.545,84 kn
- oglasni prostor u novinama «Otok Ivanić» - 700,00 kn
- oglašavanje na radijskoj postaji «Obiteljski radio» - 3,025,60 kn
3. Zlatko Golubić – Ivica Krezo: izborna promidžba financirana je iz izvora: HDZ (iz proračuna a prema Zakonu o financiranju pol. stranaka) te iz sredstava dotacija HDZ Županijskog odbora, i to:
– kandidat Zlatko Golubić –
plakati, leci, majice i olovke – 14.597,30 kn
reprezentacija – 2.655,07 kn.
– zamjenik kandidata Ivica Krezo –
plakati, leci, majice i olovke – 8.758,38 kn
reprezentacija – 1.593,04 kn.

Završno izvješće nisu dostavili kandidati i zamjenici kandidata:
1. Doc. dr. Eugen šooš – Kristijan Vodas (koji prema prijevremenom izvješću
nisu niti primili nikakva sredstva za financiranje promidžbe)
2. Željko Ipšin – Josip Tučkorić
3. Stjepan Brezovečki – Ivo ćosić.