SlikaIzmjene programa javnih potreba za kulturu i predškolski odgoj možete preuzeti ovdje.