Slika

OPćINA KLOšTAR IVANIć

Komisija za dodjelu stipendija

ŽALBE NA NATJEčAJ ZA STIPENDIRANJE UčENIKA I STUDENATA

ZA 2011/2012 GODINU

UčENICI:

KAšNER HODŽIć-TENA

PINTARIć TEA

Žalbe gore navedenih učenica proslijediti Socijalnom vijeću na razmatranje.

 

šKRIVANEK ANA MARIJA

Žalba vezana uz izvanškolske rezultate ne može se uvažiti obzirom da su postignuti u ranijim godinama školovanja.

Za socijalni status : bodovi za nezaposlenog roditelja koji uzdržava kandidata i ne prima naknadu za nezaposlene dobivaju se temeljem pisane potvrde iz evidencije Zavoda za zapošljavanje.

 
STUDENTI:

Pavičić Dijana

Žalba na obračun bodova vezanih uz socijalni status- prosjek primanja za redne brojeve 5 i 6 u tablici nije osnovana.

 
Tomić Marija

Žalba se uvažava, te se temeljem priloženog popisa za deficitarna zanimanja dodaju bodovi svim studentima koji imaju na to pravo.

Temeljem te dopune komisija prilaže novu tabelu.

Dražen Božić,v.r.

Grozdana Jakovljević,v.r.

Ana Sučević,v.r.

Veselko Rašić,v.r.