Slika

Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ br. 86/12) koji je stupio na snagu 06. kolovoza 2012. godine (i nastavku: Zakon), omogućeno je vlasnicima/ investitorima zgrada izgrađenih bez akata kojima se odobrava građenje, odnosno protivno tog aktu, da ishođenjem rješenja o izvedenom stanju takve zgrade ozakone (legaliziraju).

Stranka zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju predaje nadležnom upravnom tijelu - Zagrebačkoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Ivanić-Grad, Trg Vladimira Nazora 1, 10 310 Ivanić-Grad.

Zahtjev se podnosi najkasnije do 30. lipnja 2013. godine i nakon proteka tog roka ne može se više podnijeti.

Za dodatne informacije posjetite stranice Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenje.

Više pročitajte ovdje.