SlikaNa temelju članka 32. i 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske ("Narodne novine",broj 92/10 i 23/13), Županijsko izborno povjerenstvo ZAGREBAčKE ŽUPANIJE donosi

RJEšENJE O ODREđIVANJU BIRAčKIH MJESTA