Obavještavamo Vas da će se akcija sakupljanja i odvoza glomaznog otpada na području Općine Kloštar Ivanić provoditi od 20.11 do 28.11.2013. godine, a prema rasporedu u prilogu.

Građani će pravodobno biti obaviješteni o akciji putem letaka, plakata i obavijesti na Obiteljskom radiju Ivanić. Raspored odvoza također će biti dostupan na web stranici poduzeća Ivakop.

Raspored odvoza glomaznog otpada za područje Općine Kloštar Ivanić:

  • 20.11.2013. Stara Marča, Obreška Donja, Obreška Gornja i Bešlinec
  • 22.11.2013. Krišci, Čemernica i Predavec
  • 25.11.2013. Šćapovec i Lipovec Lonjski
  • 26.11.2013. Kloštar Ivanić
  • 28.11.2013. Sobočani