Donja Obreška organizira svoj Božićni koncert pod nazivom "Prva je vura te noći" 21. prosinca 2013.g. s početkom u 19 sati u Pučkom domu Kloštar Ivanić, gosti koncerta KUD Ogranak seljačke sloge Lupoglav