U nastavku se nalaze očitovanja hrvatskog zavoda za javno zdrastvo.

Pripremljenost javnih isporučitelja vodnih usluga za pandemiju izazvanu SARS-CoV-2. .pdf

Monitoring vode za ljudsku potrošnju i SARS-CoV-2. .pdf

Voda za ljudsku potrošnju i SARS-CoV-2. .pdf