PROPUSNICE ZA NAPUŠTANJE MJESTA PREBIVALIŠTA IZDAJE STOŽER CZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

PROPUSNICE SE MOGU ZATRAŽITI  PUTEM

E GRAĐANI

ILI SLANJEM ELEKTRONIČKE POŠTE

PODACI KOJI SU POTREBNI ZA IZDAVANJE PROPUSNICE PUTEM ELEKTRONIČKE POŠTE

 

ime i prezime:

puna adresa (ulica i kućni broj, mjesto/grad, županija):

OIB:

relacija putovanja (mjesto/grad polazišta i mjesto/grad odredišta putovanja),
razlog putovanja:

e-mail adresa:

 

PODATKE SLATI NA e-mail[email protected]