Kontakt načelnice stožera je na broj mobitela 0992699650, ili e-poštom [email protected]. Adresa stožera civilne zaštite Općine Kloštar Ivanić je Školska 22, Kloštar Ivanić.