Na temelju članka 109. Zakona o proračunu  ('Narodne novine' br 87/08. i 136/12), članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić  ( 'Glasnik Zagrebačke županije'  br. 24/13.)  Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 13. sjednici dana 16.10.2014. donijelo je polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kloštar Ivanić za prvo polugodište  2014. godine.

( pdf - dokument )

( pdf - dokument )