Na temelju članka 190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12 i 70/12) i Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti (NN br. 46/11) te članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 19. sjednici održanoj dana 14.05.2015. godine donosi zaključak o prijedlogu za razrješenje i imenovanje mrtvozornika za područje Općine Kloštar Ivanić.

.pdf