Na temelju članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 27.11.2014. godine donijelo je Zaključak o izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom.

.pdf