Na temelju članka 37. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13) i članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 23. sjednici održanoj dana 22.10.2015. godine donijelo je odluku o razrješenju/imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića PROLJEĆE Kloštar Ivanić.

.pdf