Temeljem članka 29. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 26. sjednici održanoj dana 26.04.2016. godine donijelo je zaključak o Izvješću o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.07.2015. – 31.12.2015. godine.

.pdf Zaključak

.pdf Izvješće