Na temelju članka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 20/18) i članka ­­­27. Statuta Općine Kloštar Ivanić, („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 4/18), Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 8. sjednici održanoj dana 18.04.2018. godine donijelo je Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2017. godinu.

.pdf